Rozliczenie za miesiąc listopad 2013

Skala
0
1
100
500
1 000
2 000
5 000
10 000
20 000
40 000
80 000
Razem modliło się 589 osób
Do Maryi wysłaliśmy 145 691 modlitw