Rozliczenie za miesiąc wrzesień 2011

Skala
0
1
100
500
1 000
2 000
5 000
10 000
20 000
40 000
80 000
Razem modliło się 534 osób
Do Maryi wysłaliśmy 147 450 modlitw