Zasady działania RBN
  1. Konto może posiadać każdy (nie tylko dzieci), kto złoży na nim określoną przez siebie liczbę modlitw Zdrowaś Maryjo... do dyspozycji Niepokalanej.
  2. Stan konta powiększa się przez nowe deklaracje i odprawiane modlitwy.
  3. Modlitwy "wpłacane" do RBN należy odprawić w możliwie krótkim czasie (np. w ciągu miesiąca).
  4. Dzieci, które już przyjmują Pana Jezusa, dołączają Komunię Świętą, wszyscy zaś dobre uczynki i dobrowolne ofiary.
  5. Zgromadzonymi w Banku modlitwami dysponuje Niepokalana.
    Część modlitw ofiarowna jest także do Pogotowia Modlitewnego Rycerstwa Niepokalanej.
  6. Za zaofiarowane modlitwy Maryja Niepokalana na pewno wynagrodzi obfitymi łaskami.
  7. "Wpłaty" przyjmujemy też listownie pod adresem: Redakcja MRN, "Rycerski Bank Niepokalanej", Niepokalanów, 96-515 Teresin.
  8. Liczymy na Waszą wielkoduszność i wspaniałomyślną miłość do Niepokalanej, i życzymy, aby Wasz modlitewny wkład przysłużył się do jak największej chwały Bożej.